אבינו מלכינו שלח רפואה שלימה 
רפואת הנפש רפואת הגוף לחולי עמך 
אל נא רפא נא לה שלח רפואה שלימה לחולי עמך